Ondersteuning

Op deze pagina zijn materialen te vinden die worden gebruikt voor de implementatie van het beeldbellen in de huisartsenpraktijk. De materialen zijn ontwikkeld voor gebruik van de toepassing VideoConsult van BvdZorg.

Project beeldbellen met SET COVID-19 2.0

In onderstaande video legt huisarts David Oei uit wat deelname aan het project voor u betekent.

 

 


Het implementeren van VideoConsult

In onderstaand document staat uitgebreid beschreven hoe VideoConsult kan worden ingezet om het beeldbellen in de praktijk te brengen is. Er wordt verwezen naar een overzicht in Excel voor de registratie van de accounts door praktijken voor de aanvraag van de benodigde toegangscodes voor de zorgverleners en overige medewerkers. Dit overzicht is in gezipte versie te downloaden (dus eerst opslaan en dan uitpakken).

Implementatie VideoConsult - algemeen

Aanvraagformulier Accounts voor beheer VideoConsult

 


Afspraken maken met uw team

Er wordt nog gewerkt aan een kant-en-klaar praktijkverbeterplan op basis van de eerdere documenten. In dit plan worden de afspraken vastgelegd en aandacht besteed aan de borging conform een PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act - kwaliteitscirkel van Demming).

 


Instructie voor gebruik VideoConsult

We hebben een mooie folder laten maken waar de werking van VideoConsult kort en bondig staat beschreven. De officiële handleiding bevat meer afbeeldingen en is wat gedetailleerder, maar u kunt een en ander ook zien in een aantal filmpjes die we hebben gemaakt om de stappen aan u te laten zien. 

Beknopte folder VideoConsult

Officiële handleiding VideoConsult voor Praktijksite-gebruikers

Instructiefilm 1: het directe uitnodigen

 


 

Instructiefilm 2: het uitnodigen op afspraak

 


 

Instructiefilm 3: online afspraken maken voor patiënten

 


Instructiefilm 4: doen van online inloopspreekuur

- in bewerking

 

 

Opmerkingen? Vragen? Klachten?

Laat het ons weten via het supportformulier!

Supportaanvraag via formulier