Hoewel het idee van het doen van consulten via een videoverbinding met de patiënt al lang bestaat heeft de Corona-crisis het pas in een echte stroomversnelling gebracht. De huidige noodzaak tot het leveren van zorg op afstand leidt tot de bereidheid van zorgverleners om af te wijken van hun gewoonten. Gelukkig is dit een tijd waarin ook vele technische oplossingen voor het bieden van zorg op afstand ontstaan. Eén van die technische toepassingen is VideoConsult van BvdZorg. Speciaal ontwikkeld voor Rotterdamse huisartsen die al deelnamen aan Praktijksites, maar inmiddels een volwassen product dat ook bruikbaar is voor andere zorgverleners en in andere regio's.

Enkele vragen en antwoorden over beeldbellen voor huisartsen

Deel 1

 

Deel 2